Preview Mode Links will not work in preview mode

Confidentapproach's podcast

Oct 6, 2019

Anders Wendelheim. Fil. Dr. i psykologi, Professor emeritus, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 

De senaste åren har Anders arbetat med organisationsövergripande förändringsprojekt och ledningsfunktionsutveckling.
Det här avsnittet handlar om tillit. Christer B Jansson från Confident Approach...


Oct 3, 2019

Möt Dani Dawodsson Razmgah.

Exekutiv managementkonsult med bred erfarenhet av att leda och utveckla komplexa och kunskapsintensiva verksamheter. Van med stora program och projekt där både förändringsledning och kulturförflyttning har varit viktiga komponenter. Christer B Jansson från Confident Approach intervjuar


Sep 4, 2019

Möt Åke Strengnell

Kriminalpsykologen som specialiserat sig på att hjälpa offer som är, eller blivit utsatta av psykopater och narcisisster i näringslivet.  

Arbetar också med mental träning och hjälper människor att läsa andra människor bättre och tränar allt från pokerspelare till headhunters....