Preview Mode Links will not work in preview mode

Confidentapproach's podcast

Jun 4, 2018

Thomas Ekbom: Thomas har varit chefsutvecklare på kriminalvården och gick tidigt i pension för att fortsätta utveckla chefer och team i företag och organisationer utanför Kriminalvården. Denna pratstund handlar om skillnader i chefskap mellan den offentliga organisationen Kriminalvården och näringslivet,...


Jun 4, 2018

Suzy Dudley: CEO på Behavioural Sciences Research Press, dotter till en av forskarna bakom upptäckten av Säljhinder och hur det stör säljprocesserna i säljorganisationer. Här är fokus mycket på Säljhinder från ”hästens mun” och de senaste forskningsrönen. Säljhinder har vi alla mer eller mindre som...


Jun 4, 2018

Philip Merry: Philip är vän med Fons Trompenaar och arbetar mycket med kultur i organisationer och företag inte minst med FN. Enligt Philip så behöver vi arbeta igenom kulturen i alla team, grupper, företag innan vi kan göra något annat. En definition han har på kultur är ”organisationens sätt att lösa...


Jun 4, 2018

Paula Söderström: Hoppade av en fast anställning för att enbart arbeta med Säljhinder. Här handlar det om allt från att våga starta eget, hoppa av en trygg och framgångsrik anställning till kvinna i konsultbranschen som dessutom specialiserar sig på en enda sak, att arbeta bort säljhinder i organisationer....


Jun 4, 2018

Jonathan Farrington: Jonathan har lång erfarenhet av att arbeta med säljutveckling av säljorganisationer. Han har sålt sitt konsultbolag och är idag CEO för Top Sales World och chefredaktör för deras tidning som han startat då han brinner för att utveckla säljorganisationerna i världen. Han säger att 80% av...